استادان آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی

استادان آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی

استادان آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی

مرحوم آیت‌الله‌العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی در دوران حیات خویش از محضر درس این استادان بهره‌مند شده‌اند:

۱ . مرحوم آيت‌الله شيخ احمد مجتهد بيدآبادی، برادر بزرگتر آيت‌الله شاه‌آبادی، متولّد ۱۲۷۹ و متوفّای ۱۳۵۷ق كه به اذعان بسياری از علما، پيش از آن‌كه به سنّ بلوغ برسد به مقام اجتهاد نائل آمد.
۲ . مرحوم علامه ميرزا محمّدهاشم خوانساری چهارسوقی، صاحب اصول آل الرسول (برادر صاحب روضات) كه از اساتيد آيت‌الله شاه‌آبادی در دوران اقامت ايشان در اصفهان بوده‌اند.
۳ . ميرزای جلوه (ميرزا ابوالحسن طباطبايی اصفهانی) متوفای ۱۳۱۴ق كه يكی از حكمای اربعه بوده‌اند و در عصر قاجار در تهران اقامت داشته است و آيت‌الله شاه‌آبادی از درس فلسفه ايشان استفاده كرده‌اند.
۴ . مرحوم آيت‌الله ميرزا هاشم گيلانی اشكوری مشهور به آقا ميرزا هاشم رشتی، متوفای ۱۳۳۲ق، صاحب حاشيه بر مصباح الأنس كه استاد عرفان آيت‌الله شاه‌آبادی در تهران بوده‌اند.
۵ . مرحوم آيت‌الله ميرزا محمدحسن آشتیانی متوفای ۱۳۱۹ق، كه از شاگردان مبرز شيخ انصاری بود و آيت‌الله شاه‌آبادی قبل از رفتن به نجف از دروس فقه و اصول ايشان در تهران استفاده می‌كردند.
۶ . مرحوم آيت‌الله ملا محمّدكاظم خراسانی (آخوند خراسانی، صاحب كفايه)
۷ . مرحوم آيت‌الله شيخ فتح‌الله شريعت اصفهانی (شيخ الشريعه)
۸ . مرحوم آيت‌الله حاج ميرزا حسین خليلی كه در سال ۱۳۲۶ق در مسجد سهله وفات يافتند. آيت‌الله شاه‌آبادی از محضر درس اين سه استاد اخير در دوره اقامت هفت ساله خود در نجف استفاده كرده‌اند.
۹ . مرحوم آيت‌الله ميرزا محمّدتقی شيرازی (ميرزای دوم)
۱۰. مرحوم سرتیپ عبدالرزاق بغایری که معلم ریاضی و زبان فرانسه مرحوم شاه‌آبادی بوده‌اند.

 

نظر خودتان را ارسال کنید