تغنیات

تغنیات

بیشتر از هرچه، گوش کردن به تغنیات[۱]، سلب اراده و عزم از انسان می‌کند.

 

[۱] تغنیه: (تَ یِ) [ ع . تغنیة ] (مص ل .)آواز خواندن (فرهنگ فارسی معین). احتمالاً مقصود غنا (موسیقی سازی و آوازی حرام) است (و)

پوستر در اندازۀ اصلی

نظر خودتان را ارسال کنید