سیره عرفانی

بیداری در خواب

مرحوم والد فرمودند: یک روز بعد از ظهر در سرداب خوابیده بودم که در عالم رؤیا دیدم صبیه نزدیک آب‌انبار رفته است و با آب بازی می‌کند. بعد از مدت زمانی، ناگهان از ناحیۀ سر در آب فرورفت. من از خواب بیدار شدم، ولی در حالی که ایستاده و رو به حیاط بودم، دیدم دست‌ها و سرش در آب فرورفته و پاهایش در حال فرورفتن است...

بیشتر بخوانید
برنامۀ سلوک

نماز شب و تهجد ایشان ترک نمی‌شد. هر روز صبح بعد از نماز، زیارت عاشورا می‌خواندند. روزهای جمعه در مسجد، بعد از نماز صبح و بعد از صحبت، همراه با مأموران، دسته‌جمعی زیارت عاشورا می‌خواندند. شب‌های جمعه دو ساعت قبل از اذان صبح دعای کمیل را در مسجد همراه مردم می‌خواندند. بر قرائت سورۀ «یس» مداومت می‌کردند. مهم‌تر از همه، دائم الحضور بودند. هیچ‌وقت، حتّی در موقع غذاخوردن، مطالعه، بحث کردن، نوشتن و هنگام راه رفتن هم غافل نبودند. دیگر اینکه خواب و بیداری ایشان اختیاری بود. هر وقت اراده می‌کردند، می‌خوابیدند و هر ساعت می‌خواستند، بیدار می‌شدند...

بیشتر بخوانید

برای چنين فردی اولين گام «تنظيم حواس» است. انسانی كه می‌خواهد به سوی خدا برود بايستی از مرتع دنيا و از اين مزرعه خورد و خواب و شهوت بيرون آيد. كسی كه می‌خواهد مسير الی الله را طی بكند بايد چشمش جز خدا نبيند، دستش جز برای خدا حركت نكند،‌ گوشش برای غير خدا نشود، زبانش برای غير خدا گويا نباشد، چيزی در راه خدا مصرف نكند كه مرضی رضای خدا نباشد...

بیشتر بخوانید

«لم یلجو من لم یولد مره»؛ یعنی به ملکوت آسمان‌ها نمی‌­رسد آن کسی که دوبار زاییده نشده باشد. یعنی انسان یک بار از مادرش زاییده می‌­شود و از رحم مادرش به این دنیای خاکی گام می‌­نهد، و یک بار هم باید از دنیای خاکی به آن دنیای معنوی...

بیشتر بخوانید

صفحه‌ها