شهادت به ولایت

شهادت به ولایت

نکته عرفانی شهادت به ولایت امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه در بیان آیت‌الله‌العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی

بالجمله، این ذکر شریف[۱] مطلقاً پس از شهادت به رسالت، مستحب است و در فصول اذان بالخصوص، بعید نیست که مستحب باشد. گرچه به واسطه تکذیب علمای اَعلام این روایات را، احتیاط اقتضا کند که به قصد قربت مطلقه گویند، نه (به قصد) خصوصیت در اذان.

و اما نکته عرفانیه [...] آن است که [...] هر موجودی که حظی از وجود دارد، از حقیقت الوهیت و ظهور آن، که حقیقت خلافت و ولایت است، حظی دارد [...] از این جهت است که شیخ عارف، شاه‌آبادی دام‌ظلّه می‌فرمود که:

شهادت به ولایت در شهادت به رسالت مُنطَوی[۲] است، زیرا که ولایت، باطن رسالت است.

و نویسنده[۳] گوید که در شهادت به الوهیت، شهادتین منطوی است جمعاً، و در شهادت به رسالت، آن دو شهادت نیر منطوی است. چنان‌چه در شهادت به ولایت، آن دو شهادت دیگر منطوی است.

 

[۱]  منظور، ذکر «اشهد أنّ علیّاً ولیّ الله» است.

[۲]  نهفته

[۳]  امام خمینی

دسته : 

نظر خودتان را ارسال کنید