قطع رابطه با عالم

قطع رابطه با عالم

حجت الاسلام عالی خاطره‌ای از مرحوم شاه‌آبادی بزرگ تعریف می‌کنند: روزی یکی از آقایان با مرحوم شاه‌آبادی به مشکل برمی‌خورد و با ایشان قطع ارتباط می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که در خواب می‌بیند قیامت شده و پناهگاهی ندارد. در میان آن مهلکۀ هولناک آقای شاه‌آبادی را در جای بسیار امنی می‌بیند و...

نظر خودتان را ارسال کنید