نماز جهر

نظر خودتان را ارسال کنید

مرتضي شهبندي
چهارشنبه, ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
مرحوم دكتر ابوالقاسم گردي استاد فقه و حقوق هميشه با اخلاق نيك و اب خندان ظاهر ميشد. روحش شاد .