یگانۀ روزگار. جامع معقول و منقول

یگانۀ روزگار. جامع معقول و منقول

یگانگی و جامعیت علمی آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی

آیت‌الله شاه‌آبادی از رجال بزرگ و استادان سترگ حکمت و فلسفه، فقه و اصول در زمان خود بود. اگر ایشان را از نوادر عصرش بخوانیم، مبالغه نکرده‌ایم. ایشان جامع معقول و منقول بودند و در هر رشته‌ای تدریس را شروع می‌کردند مورد استفادۀ علما و افاضل و مراجع تقلید واقع می‌شد.[۱] تسلطشان بر دروس آنچنان بود که هر یک از شاگردانش ایشان را در همان درس قوی‌تر از رشته‌های دیگر می‌دانست. شهید مطهری ایشان را در عرفان ممتاز و بی‌رقیب می‌دانست.[۲] امام خمینی ایشان را در عرفان می‌ستود و او را عارف فوق‌العاده می‌دانست. آیت‌الله میرزا هاشم آملی معتقد بود که مهارت ایشان در فقه و اصول بیشتر از فلسفه و عرفان است.[۳]

 

[۱] آثار الحجه، ج ۱، ص ۲۱۷

[۲] سیمای فرزانگان، ص ۸۱

[۳] گلشن ابرار، ج ۲، ص ۶۰۶ و ۶۰۵

نظر خودتان را ارسال کنید