خاطره‌ها

علم در سینه من است نه در این کاغذها

پس از آمدنشان به ایران، وقتی برای مرحوم میرزای دوم مسلم شد که ایشان برنمی‌گردند، شخصاً یک اجازۀ اجتهاد کامل برای ایشان می‌نویسد. نسخۀ دیگر اجازه‌نامه را علمای بزرگ آن زمان، آقا میرزا قاسم خلیلی، مرحوم صدر، مرحوم شریعت اصفهانی آن را امضاء کردند. تعدادی از این نسخه را خدمت ایشان با پست می‌فرستد.

بیشتر بخوانید

آیت‌الله محمد شاه‌آبادی، فرزند آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی، از استاد خود، آیت‌الله‌العظمی اراکی، نقل می‌کند که فرمود:

«من هیچ یک از درس‌های مرحوم شاه‌آبادی را شرکت نمی‌کردم؛ حتی در جلساتی هم که برای عموم داشت حاضر نمی‌شدم. ولی هر ماه یا بیشتر و کمتر، یک مرتبه خدمت ایشان می‌رفتم و چند دقیقه‌ای می‌نشستم و احوال‌پرسی می‌کردم. فقط ایشان را نگاه می‌کردم. همین دیدار چند دقیقه‌ای تا یک ماه برای من محرک معنوی بود. در حالی که استاد خودم را هر روز ملاقات می‌کردم، ولی از نظر معنوی محرک نبود.»

بیشتر بخوانید
آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی در نظر شهید مطهری

آقا ميرزا محمّدعلی شاه‌آبادی، تهرانی الاصل، جامع معقول و منقول بود. در فلسفه و عرفان شاگرد ميرزای جلوه[۱] و ميرزای اشكوری[۲] بوده است. در تهران به مقام مرجعيّت فتوا رسيد. در سال‌های اقامت مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائری در قم، سال‌ها به قم مهاجرت كرد و فضلا از محضرش كمال بهره را بردند. در عرفان، امتياز بی‌رقيبی داشت. بسياری از بزرگان حوزۀ قم از نظر معارف، دست‌پروردۀ اين مرد بزرگ بودند.

بیشتر بخوانید

عمدۀ تحصيلات امام خمینی نزد آقای حاج شيخ عبدالكريم حائری يزدی بود. در همين حال، تحصيل امور معنوی و عرفانی را به طور جدّی شروع كردند و مرحوم آقا ميرزا محمّدعلی شاه‌آبادی، استادی امام را در عرفان به عهده داشت.

بیشتر بخوانید

وقتي ما به درس «اَسفار» مرحوم آيت‌الله شاه‌آبادی می‌رفتيم،‌ امام را می‌ديديم كه از اطاق عقبی می‌آيد بيرون. مرحوم شاه‌آبادی به ايشان «فصوص» درس می‌داد، ولی مباحثۀ ما «اسفار» بود.

بیشتر بخوانید
آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی در نظر آیت‌الله‌العظمی میرزا هاشم آملی

حضرت آيت‌الله‌العظمی آقای ميرزا محمّدعلی شاه‌آبادی، استاد معظّم ما، مردی فقيه و اصولی فيلسوف و عارف بودند. حقير در تهران در محضر ايشان تلمّذ داشتم. شروع درس ما رياض[۱] و فصول[۲]  بود.

بیشتر بخوانید
آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی در نظر امام خمینی

مرحوم حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خمينی (ره) نقل می‌كنند:

از امام خمینی (ره) پرسيدم كه در درس مرحوم آيت‌الله شاه‌آبادی چند نفر بوديد؟ فرمودند: «گاهي كه زياد می‌شديم سه نفر،‌ ولی بيشتر اوقات من تنها بودم و عرفان را نزد ايشان می‌خواندم.»

سؤال كردم آيا درس ديگری نزد مرحوم شاه‌آبادی خوانده‌ايد؟‌ فرمودند: «ايام تعطيل و روزهای پنج‌شنبه و جمعه، نزد ايشان مفتاح الغيب را خواندم. در همان موقع كه شرح فصوص و مفتاح الغيب[۱] را می‌خواندم، بر مفتاح الغيب حاشيه نوشتم.»

بیشتر بخوانید

صفحه‌ها