وصلت با فرزندان سادات

وصلت با فرزندان سادات

ارتباط با اهل بیت رسول خدا (علیهم‌السلام) اصلی ثابت در اعتقادات تمام مسلمانان است. این اصل از طریق روایات متعدد و تأکیدهای مکرر و بلیغ خداوند و شخص پیامبر گرامی اسلام، به علما و عموم پیروان دین اسلام رسیده است. تمسک به دو ثقل دین مانع از گمراهی و چندپارگی مردمان مسلمان می‌شود. مفسر قرآن کریم شخص رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند و این علم بعد از ایشان در اختیار اهل بیت مطهر ایشان قرار دارد.

عالمان شیعی راه دریافت حقیقت کلمات وحی را از جانب معصومان می‌دانند. یکی از وجوه توجه خاص مرحوم شاه‌آبادی به تقرب به ساحت سادات همین ارادت قلبی به طریق اهل بیت گرامی رسول خدا بود. از سوی دیگر معروف است که ایشان تأکید ویژه‌ای بر مقام مستور صدیقۀ طاهره (سلام‌الله‌علیها) داشته‌اند و در نوافل شب بر این امر اهتمام می‌کردند.[۱] این دوستی و ارادت تا به جایی بود که آیت‌الله شاه‌آبادی دوست داشت فرزندانش با سادات وصلت کنند و به جز یک نفر، همۀ فرزندانش با سادات وصلت کردند.[۲] به این ترتیب مراتب خاکساری مخلصانۀ این عارف کامل نسبت به ذوات مقدسۀ معصومان بزرگوار، به‌خصوص زهرای مرضیه (سلام‌الله‌علیها)، به جلوه درآمد.

 

[۱] آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی، برنامه رادیویی سیمای فرزانگان، سال ۱۳۶۵

 

[۲] مجله تاریخ و فرهنگ معاصر شماره پنج، ص ۱۹۰

المسلسلات فی الجازات، ج ۲، ص ۳۴۹

 

نظر خودتان را ارسال کنید