وِلایت، وَلایت

وِلایت، وَلایت

وَلایت دوستی است و وِلایت اصل و کمال دین

بعضی گمان کرده‌اند وِلایت یکی از فریضه‌های الهی است مانند دیگر فرایض. و در این قول به روایت بُنیَ الإسلامُ عَلی خَمسٍ [...][۱] استناد نموده‌اند. شیخ عارف کامل، شاه‌آبادی که خداوند سایه‌اش را بر سر ارادتمندانش مستدام فرماید، می‌فرمودند:

«وَلایت در این حدیث با فتحه واو است که به معنی دوستی است. و اما وِلایتی که یکی از ارکان دین و بلکه دین و کمال آن است، وِلایت با کسره واو است.»

 

منبع: شرح دعای سحر، امام خمینی (ره)، ترجمه سید احمد فهری، ص ۱۰۰؛ برگرفته از عارف کامل، ص ۱۴۶

 

[۱] یعنی اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، روزه و... یکی هم وَلایت است.

دسته : 

نظر خودتان را ارسال کنید