چند رسانه ای

احترام عجیب امام خمینی نسبت به تصویر استادش، آیت‌الله شاه‌آبادی.

مدت ۰۲:۳۱

بیشتر بخوانید

حجت الاسلام عالی خاطره‌ای از مرحوم شاه‌آبادی بزرگ تعریف می‌کنند: روزی یکی از آقایان با مرحوم شاه‌آبادی به مشکل برمی‌خورد و با ایشان قطع ارتباط می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که در خواب می‌بیند قیامت شده و پناهگاهی ندارد. در میان آن مهلکۀ هولناک آقای شاه‌آبادی را در جای بسیار امنی می‌بیند و...

بیشتر بخوانید

هیچ وقت لعن شخصی نکنید، گرچه به کافری که ندانید از این عالم چگونه منتقل شده؛ مگر آنکه ولیِ معصومی از حال بعد از مردن او اطلاع دهد. زیرا که ممکن است در وقت مردن، مؤمن شده باشد. پس لعن به عنوان کلی بکنید.

پوستر در اندازۀ اصلی

بیشتر بخوانید

تا قوای جوانی و نشاط آن باقی است، بهتر می‌توان قیام کرد در مقابل مفاسد اخلاقی، و خوب تر می‌توان وظایف انسانیه را انجام داد. مگذارید این قوا از دست برود و روزگار پیری پیش آید که موفق شدن در آن حال، مشکل است و بر فرض موفق شدن، زحمت اصلاح خیلی زیاد است.

پوستر در اندازۀ اصلی

بیشتر بخوانید

صفحه‌ها