نترسیدن از غیر خدا

نترسیدن از غیر خدا
1402-07-04
45 بازدید

مرحوم پدر به هر مناسبتی با عمل‌شان یا با پند و اندرزهایی که بیان می‌کردند، گویا حقایقی را به وجود ما تزریق می‌کردند. می‌توانم بگویم ثمراتی که ما در زندگی گرفتیم، همه‌اش از برکت همین «خداباوری» مرحوم پدر و تربیت ایشان بود. ایشان حقیقتاً خداباور بود و واقعاً همه امور را در دست خدا می‌دید […]

مرحوم پدر به هر مناسبتی با عمل‌شان یا با پند و اندرزهایی که بیان می‌کردند، گویا حقایقی را به وجود ما تزریق می‌کردند. می‌توانم بگویم ثمراتی که ما در زندگی گرفتیم، همه‌اش از برکت همین «خداباوری» مرحوم پدر و تربیت ایشان بود.

ایشان حقیقتاً خداباور بود و واقعاً همه امور را در دست خدا می‌دید و می‌فرمودند: «بقیه ارزشی ندارند که من از آن‌ها بخواهم حساب ببرم یا ترسی داشته باشم». به همین جهت در دوران رضاخان ملعون از معدود کسانی بود که با صراحت تمام در مقابل اعمال ضد‌دینی رضاخان می‌ایستاد و در زمانی که هیچ‌کس جرأت اعتراض به حکومت پهلوی را نداشت، با اقتدار کامل اعتراض می‌کرد و شاه را زیر سؤال می‌برد و هیچ حرمتی برای رضاخان قائل نبود.

راوی: آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی

منبع: حدیث نصر

برچسب‌ها:, , , , ,