پیری یا عاقبت به خیری؟

پیری یا عاقبت به خیری؟

دعای عاقبت به خیری و یاری خداوند برای اطرافیان

پیر شدن که چیزی نیست، اما عاقبت به خیری خوب است. در حدود ۲۵ سال آشنایی با ایشان، ایشان هیچ‌وقت به کسی نمی‌گفتند پیر شوی، همیشه می‌گفتند: خدا آخر و عاقبت‌تان را به خیر بکند و خداوند شما را یاری بدهد.

 

راوی: حسین علیرضایی

دسته : 

نظر خودتان را ارسال کنید