آرشیو

تولد دوباره

تولد دوباره

1402-02-01

نکته‌ای که من از مجلس درس ایشان استفاده کردم و بعدها در کتب عرفا دیدم، یکی مسئلۀ زاییدن دوباره بود، که یک اصطلاحی است که در مسیحیت هم هست و عبارت عربی است که منسوب به حضرت عیسی می‌کنند که: «لم یلجو  من لم یولد مره»؛ یعنی به ملکوت آسمان‌ها نمی‌­رسد آن کسی که دوبار […]

فطرت از دیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی

فطرت از دیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی

1402-01-29

زیرساخت اندیشۀ دینی فیلسوف فطرت آیت‌الله شاه‌آبادی نظریۀ فطرت را با رویکردی هرمنوتیکی از آیۀ فطرت استنباط کرده است. این نظریه تمام فلسفه و زیرساخت اندیشۀ دینی وی است. یکی از مسائل مهم کلامی در عصر جدید مسئلۀ خاستگاه دین است که مبتنی بر فرضیاتی چون فقدان پایۀ منطقی برای دین، نفی ریشه در ذات […]

لامپ برزخ، لامپ ملکوت

لامپ برزخ، لامپ ملکوت

1402-01-28

در شذرات المعارف آموزه‌ها و معارف بسیار ارزشمندی آمده است. معرفه 177 کتاب شذرات المعارف، در شذره چهارم مطلبی را آیت‌الله شاه‌آبادی نقل می‌کنند. این داستان مشهور است که بعضی مرحوم علامه مجلسی را خواب دیده‌اند و سؤال کرده‌اند از احوال بعد از مرگشان. فرموده‌اند که من اگر اینجا توانستم از مشکلات و موانع عبور […]