حیات علمی در سامرا

حیات علمی در سامرا

تحصیل آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی در سامرا نزد میرزای دوم

ایشان بعد از وفات آخوند به سامراء می‌رود. در آنجا مدتی نزد مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، صاحب ثورة عراق، استفاده می‌کند و میرزا هم از وی می‌خواهد که در اداره حوزه او را یاری کند. لذا مرحوم والد درس فلسفه و عرفان و فقه و اصول را شروع می‌کند و در جلسه استفتائیه میرزای شیرازی نیز شرکت می‌نماید. تصدیق اجتهادی هم از میرزا محمدتقی شیرازی دریافت می‌کند[۱] که بعدها ایشان در جریانی تمام اجازات خود را از بین می‌برد و فقط همین یک اجازه‌نامه باقی می‌ماند.

 

راوی: آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی

منبع: حدیث نصر، ص ۱۱۵

 

[۱]مرحوم آیت‌الله میرزا محمد تقی شیرازی در وصف آیت‌الله شاه‌آبادی در این اجازه می‌نویسد: « ...الشیخ الاجل العالم العامل، التقی النقی الفاضل، عماد العلماء الاماثل، و فخار الفقهاء الاجلة الافاضل، کوکب التقوی و السّداد جناب الاجل المیرزا محمدعلی دامت برکاته نجل المرحوم المبرور الواصل الی دار الغبطة و السرور المیرزا جواد الاصفهانی الاصل طیب الله تعالی مرقده، فانّه بفضله تعالی ممن فاز الی حیث یجوز له العمل بما وصل الیه نظره و ادّی الیه اجتهاده و استنباطه...»

 

دسته : 

نظر خودتان را ارسال کنید