یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی

یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی

علت انحطاط و عقب‌ماندگی مسلمانان

دوم [علت از اسباب بیمارکننده مسلمانان] یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی است؛ یعنی هر گاه سنجیده شود سعادت با قوۀ عامله خود، با اینکه اگر خود را از بحر اُجاج غرور[۱] خارج نموده [باشد]، گرفتار چاه پرتباه یأس می‌نماید و خود را متوقف [نموده] و از هر گونه تکلیف، بَری[۲] و عَری[۳] دانسته، با اینکه عالم مُلک، دار تحصیل و تکمیل سعادت است به حَسَب دین و دنیا.

 

منبع: شذرات المعارف، شذره اول، معرفه سوم، ص ۵

 

[۱]  بحر اُجاج غرور: دریای شور فریب

[۲]  بری: برکنار

[۳]  عری: آنکه از هر بدی و عیب دور باشد.

دسته : 

نظر خودتان را ارسال کنید

ارسلان
سه شنبه, ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
مسلمانی که دچار ناراحتی هست رو نمیشه گفت نامید کلمه جایش پیش یک روانشناس باید برسی شود روانشناس دینی بعدوم. انسان معرف جو هم دچار پریشانی حال میشود که ان هم جوامع خانواده تعصیر میتونن داشته باشه و علت در خود ما انسانهاس که دل کندن از مادیات مهم نیست اما دل کندن از گناهان عزیزانت که عمری عزیزشان بودی و عزیزت کردن ولی به ناگه منت پروردگار که معرفت الاهی رو بهت هدیه بخشیده مثلامن برای تو بهشت رو هدیه داده ولی عزیزانت خدا هدایت کنه و نشدن اصلا مهم نیست چون روح انسان سر منشعش از الله و الله درسته روحش رو بر انسان بی خرد هدیه داده ولی ان روحی که سیاه میشود روح الله نیست روح به واسطه گناه از انسان دور میشود و روح شیطانی که خود خالقش بود با همدستی شیطان جایگزین میشود و انسان به مانند یک ویروس تعقیر ماهت میده همانطور که الله میفرماین روزی به شکل بوزینه و.... حال روح الله در شخصیص که انسان دیگر نیست شخصتی که الله به او در بدو تولد روحش را هدیه داده جمله ذهنمو مشغول کرد.الله به حضرت رسول اکرم که درود بی پایانش همیشه جاریس برو/ وحی را انجام دادن و فرمودند کسانی از روح سوال خاهند کرد به انها بگو من بسیار اندک مطلعه هستم حال این که الله تذکر جدی میدن به حضرت رسول که در مورد روح سخن نگو نه این که حضرت اطلاعی نداشته باشن به خاطر تسلطی که به روح داشتن حالا این جماعت غیرتمند لحظه از علم روح رو داشته باشن و نظر من این کمی پی بردن به کمک مخلوقهای که الله منع کرده بودن و داد وستت اخلاقی رو جنیان هوش سر شاری در ماورطبیعه دارنالبته نه ماورطبیعه که به حر تکامل برسن به حد باور و یادگیری به اختضای عمرشون ولی هوش و علوم انسان رو درک نمیتونن بکنن چه برسه به و علمی که عرفای حال حاظر ما برخردارن برخورد این دو و دور شدن از را حق تمام جوانهای ما رو درگیر کرده حتا تو جامعها هم دچار اخلال جنگ و....میشه بیشتر کیا هستن شطیان و دار و دستش لطف الله باعث شده درک کنم و این که بهترین و کاربرد ترین نقشه شیطان واسه کسای که جهاد میکنن برای نفسشون چون یه جهاد گر میتونه میلیونها انسان رو به خاطر منحرف شدن گرفتار الودگی کنه چون جهاد رویش را نشان میدهد همه دست به دست هم میدن تا جهاشو بشکن خاسته و ناخاسته اینجا خوب و بد رو هم راحت میشه تشخیص داد ناراحتی اون جوون به خاطر عذابی که خدا واسه کفار وعده داده یا عزیز یا حکیم