بر قلۀ علم. سخن هاشم آملی از مقام علمی

بر قلۀ علم. سخن هاشم آملی از مقام علمی
1401-12-13
63 بازدید

حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای میرزا محمّدعلی شاه‌آبادی، استاد معظّم ما، مردی فقیه و اصولی فیلسوف و عارف بودند. حقیر در تهران در محضر ایشان تلمّذ داشتم. شروع درس ما ریاض[1] و فصول[2]  بود.        در قم هم مدّت چهار پنج سال فلسفه و عرفان تلمّذ کردیم. بپرسید از اهلش که کتاب‌های ریاض و فصول،‌ از مشکل‌ترین […]

حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای میرزا محمّدعلی شاه‌آبادی، استاد معظّم ما، مردی فقیه و اصولی فیلسوف و عارف بودند. حقیر در تهران در محضر ایشان تلمّذ داشتم. شروع درس ما ریاض[1] و فصول[2]  بود.

       در قم هم مدّت چهار پنج سال فلسفه و عرفان تلمّذ کردیم. بپرسید از اهلش که کتاب‌های ریاض و فصول،‌ از مشکل‌ترین کتب علمی در فقه و اصول است و کسی که بتواند ریاض و فصول را خوب بگوید، او ماهر در فقه و اصول است. کتاب ریاض آنقدر دارای اهمیّت است که کتابی در وجه تأمّل‌های آن نوشته‌اند، و مرحوم آیت‌الله‌العظمی شاه‌آبادی (ره) از آن کتاب هم بهتر وجه تأمل‌ها را بیان می‌فرمودند.

[1] ریاض المسائل تألیف آیت‌الله سیدعلی طباطبایی متوفای 1231ق در کربلا.

[2] الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه تألیف شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم اصفهانی متوفای 1254 یا 1261ق در کربلا. ریحانة الادب دربارۀ این کتاب چنین می‌نویسد: «فهم مطالب و تفطّن بر نکات و دقایق آن، مایۀ افتخار افاضل است.»

برچسب‌ها:, , ,