خانه ابوالصباء

خانه ابوالصباء
1402-01-28
60 بازدید

من یادم هست شب‌های دوشنبه منزل مرحوم ابوالصباء در خیابان خانی‌آباد می‌رفتیم. فضای حیاط آن خانه حدود 300 متر بود. تمام اتاق‌ها و حیاط مملو از جمعیت می‌شد. نه اینکه فقط روضه بخوانند که آن هم بود، اما آنچه را مردم نمی‌دانستند و باید بدانند، می‌گفتند![1] راوی: آیت‌الله نورالله شاه‌آبادی [1] حدیث عشق و فطرت، […]

من یادم هست شب‌های دوشنبه منزل مرحوم ابوالصباء در خیابان خانی‌آباد می‌رفتیم. فضای حیاط آن خانه حدود 300 متر بود. تمام اتاق‌ها و حیاط مملو از جمعیت می‌شد. نه اینکه فقط روضه بخوانند که آن هم بود، اما آنچه را مردم نمی‌دانستند و باید بدانند، می‌گفتند![1]

راوی: آیت‌الله نورالله شاه‌آبادی

[1] حدیث عشق و فطرت، ص 155

برچسب‌ها:, , ,