تا قوای جوانی هست

تا قوای جوانی هست
1402-01-30
57 بازدید

ای عزیز، اولاً مگذار مفاسد اخلاقی یا عملی در مملکت ظاهر و باطنت وارد شود، که این خیلی سهل‌تر است از آنکه بعد از ورود بخواهی اخراج آن‌ها کنی؛ همانطور که دشمن را اگر نگذاری وارد سرحد ممکلت گردد یا وارد قلعه شود، آسان‌تر است دفع آمدن تا بعد از وارد شدن و برج و […]

ای عزیز، اولاً مگذار مفاسد اخلاقی یا عملی در مملکت ظاهر و باطنت وارد شود، که این خیلی سهل‌تر است از آنکه بعد از ورود بخواهی اخراج آن‌ها کنی؛ همانطور که دشمن را اگر نگذاری وارد سرحد ممکلت گردد یا وارد قلعه شود، آسان‌تر است دفع آمدن تا بعد از وارد شدن و برج و بارو را گرفتن در صدد دفع و اخراج برآیی. و اگر وارد شد، هر چه دیرتر در صدد دفع برآیی زحمتت زیاد می‌شود و قوۀ داخلی رو به نقصان می‌گذارد.

شیخ جلیل و عارف بزرگوار، آقای شاه‌آبادی روحی فداه، فرمودند:

تا قوای جوانی و نشاط آن باقی است بهتر می‌توان قیام کرد در مقابل مفاسد اخلاقی، و خوب‌تر می‌توان وظایف انسانیه را انجام داد. مگذارید این قوا از دست برود و روزگار پیری پیش آید که موفق شدن در آن حال مشکل است. و بر فرض موفق شدن، زحمت اصلاح خیلی زیاد است.

پس ای عاقل، چیزی را که با یک ماه، یا یک سال زحمت جزئیِ دنیایی، با اختیار خود ممکن است اصلاح کرد…، نگذار بماند و تو را هلاک کند.

منبع: چهل حدیث، امام خمینی (ره)، حدیث 5، ص 111-112.

برچسب‌ها:, , ,