دعا قرآن صاعد است

دعا قرآن صاعد است
1402-01-30
42 بازدید

ما محتاج به اصلاح هستیم. محتاج به تهذیب نفس هستیم، تا آن دم آخر محتاجیم. پیغمبرها هم محتاجند، منتها آن‌ها احتیاج خودشان را فهمیده‌اند و دنبالش عمل کرده‌اند و ما از باب اینکه حجاب داریم، نتوانستیم بفهمیم و به تکالیف خودمان عمل نکردیم […]. در این ماه مبارک دعا کنید که خدای تبارک و تعالی، […]

ما محتاج به اصلاح هستیم. محتاج به تهذیب نفس هستیم، تا آن دم آخر محتاجیم. پیغمبرها هم محتاجند، منتها آن‌ها احتیاج خودشان را فهمیده‌اند و دنبالش عمل کرده‌اند و ما از باب اینکه حجاب داریم، نتوانستیم بفهمیم و به تکالیف خودمان عمل نکردیم […]. در این ماه مبارک دعا کنید که خدای تبارک و تعالی، شما را موفق کند به اینکه در این خدمتی که متکفل او هستید، مطابق رضای او عمل کنید.

این ادعیه که وارد شده است در ماه مبارک رمضان و در ماه شعبان، این‌ها راهبر ماست به مقصد. [این ادعیه] به تعبیر شیخ ما[1] رحمه‌الله، «قرآن صاعد» است. […] ایشان تعبیر می‌کرد به اینکه قرآنْ نازل است و این [ادعیه] قرآنِ صاعد.

در هر صورت، ظرایفی در این ادعیه مبارکه هست که سابقه ندارد. توجه به آن بکنید. انسان را این ادعیه می‌تواند حرکت بدهد. ماه مبارک می‌تواند که انسان را موفق به بسیاری از امور بکند. ماه مبارک می‌تواند انسان را طوری بکند که تا ماه مبارک دیگر یا تا آخر، دیگر کنترل بشود و تخطّی از آنکه رضای خداست نکند. من امیدوارم که همه ما موفق بشویم به اینکه این ماه مبارک را با ذکر خدا و توجه به خدای تبارک و تعالی به پایان برسانیم […].

خدایا! ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم. ما هیچیم و هر چه هست تویی. ما اگر چنان‌چه خلاف می‌کنیم، نادانیم. تو بر ما ببخش. تو ما را به این ماه مبارک وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشویم در او.

خدایا! تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشویم.

خدایا! این ایران، که از همه اطراف به او هجوم شده است، برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.

منبع: صحیفه نور، ج 19، ص 16، بیانات امام خمینی (ره) در دیدار با نمایندگان دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 9/3/1363؛ برگرفته از عارف کامل، ص 155-156

[1]  مرحوم آیت‌الله‌العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,