شدید و رحیم

شدید و رحیم
1402-01-30
45 بازدید

با وجود منع و فشار رضاخانی، مرتب خانۀ ما پر از شاگرد بود. جذبۀ حاج‌آقا جرأت دخالت به آن‌ها نمی‌داد. مرحوم آقای خمینی هم از جملۀ شاگردها بود. همۀ شاگردها مشتاقش بودند. خانواده هم از او ممنون بودند؛ از بس که اخلاق خوشی داشت. اخلاقی داشت که یک مورچه از دست ایشان عذاب نداشت، چه […]

با وجود منع و فشار رضاخانی، مرتب خانۀ ما پر از شاگرد بود. جذبۀ حاج‌آقا جرأت دخالت به آن‌ها نمی‌داد. مرحوم آقای خمینی هم از جملۀ شاگردها بود. همۀ شاگردها مشتاقش بودند. خانواده هم از او ممنون بودند؛ از بس که اخلاق خوشی داشت. اخلاقی داشت که یک مورچه از دست ایشان عذاب نداشت، چه برسد به هووداری و بچۀ شوهر! بچه‌های حاج‌آقا را خیلی دوست داشتم. با همه‌شان مهربان بودیم. با وجود اینکه من اولاد نداشتم، همه، مخصوصاً آقا مهدی و آقا نصرالله، می‌‌گفتند که ما بچۀ تو هستیم. بس که اخلاق مرحوم شاه‌آبادی خوب بود.

راوی: همسر آیت‌الله- منصوره خانم

برچسب‌ها:, , , ,