شهادت به ولایت

شهادت به ولایت
1402-01-31
54 بازدید

هر موجودی که حظی از وجود دارد، از حقیقت الوهیت و ظهور آن، که حقیقت خلافت و ولایت است، حظی دارد […] از این جهت است که شیخ عارف، شاه‌آبادی، دام‌ظلّه می‌فرمود که: «شهادت به ولایت در شهادت به رسالت مُنطَوی[1] است، زیرا که ولایت، باطن رسالت است.» و نویسنده[2] گوید که در شهادت به […]

هر موجودی که حظی از وجود دارد، از حقیقت الوهیت و ظهور آن، که حقیقت خلافت و ولایت است، حظی دارد […] از این جهت است که شیخ عارف، شاه‌آبادی، دام‌ظلّه می‌فرمود که:

«شهادت به ولایت در شهادت به رسالت مُنطَوی[1] است، زیرا که ولایت، باطن رسالت است.»

و نویسنده[2] گوید که در شهادت به الوهیت، شهادتین منطوی است جمعاً، و در شهادت به رسالت، آن دو شهادت نیر منطوی است. چنان‌چه در شهادت به ولایت، آن دو شهادت دیگر منطوی است.

منبع: آداب نماز، امام خمینی (ره)، چاپ نهم، ص 141؛ برگرفته از عارف کامل، ص 115-116

[1]  نهفته

[2]  امام خمینی

برچسب‌ها:, , , ,