قاطرچی

قاطرچی
1402-02-04
40 بازدید

ماجرای برخورد و مقاومت مرحوم شاه‌آبادی با رضاخان، از نقاط برجستۀ مبارزات سیاسی ایشان بود. میرزا هاشم آملی که از شاگردان ایشان بود در این باره چنین می‌گوید: «آيت‌الله شاه‌آبادی از آن خبيث ازل و ابد، رضاخان، تعبير می‌كرد به «قاطرچی» و «چاروادار»، و در سخنرانی‌های خود هم به همين‌گونه از او ياد می‌كرد.»

ماجرای برخورد و مقاومت مرحوم شاه‌آبادی با رضاخان، از نقاط برجستۀ مبارزات سیاسی ایشان بود. میرزا هاشم آملی که از شاگردان ایشان بود در این باره چنین می‌گوید: «آيت‌الله شاه‌آبادی از آن خبيث ازل و ابد، رضاخان، تعبير می‌كرد به «قاطرچی» و «چاروادار»، و در سخنرانی‌های خود هم به همين‌گونه از او ياد می‌كرد.»

برچسب‌ها:, , , ,