مسجدسازی پدر آیت‌الله شاه‌آبادی

مسجدسازی پدر آیت‌الله شاه‌آبادی
1402-02-04
49 بازدید

مسجد سراج‌الملک مربوط به جد ما حاج محمدجواد (حسین‌آبادی اصفهانی) است. جریان آن به این شرح است که سراج‌الملک از مریدان ایشان بود. حاج محمدجواد به او امر فرمود که میخانة مجاور بیت‌شان، در خیابان چراغ گاز (امیر کبیر فعلی) را خراب کند و مسجدی بسازد. سراج‌الملک آنجا را از کنت ارمنی می‌خرد و خراب […]

مسجد سراج‌الملک مربوط به جد ما حاج محمدجواد (حسین‌آبادی اصفهانی) است. جریان آن به این شرح است که سراج‌الملک از مریدان ایشان بود. حاج محمدجواد به او امر فرمود که میخانة مجاور بیت‌شان، در خیابان چراغ گاز (امیر کبیر فعلی) را خراب کند و مسجدی بسازد. سراج‌الملک آنجا را از کنت ارمنی می‌خرد و خراب می‌کند و مرحوم جد ما در همان خرابه، اقامه جماعت می‌کنند و صیغه وقف مسجد هم جاری می‌نمایند و این نماز جماعت هم باید اقامه شود تا تصرف وقف شود و وقف، قطعی بشود. سپس ایشان به خراسان می‌روند و دستور تکمیل عمارت مسجد را به سراج‌الملک می‌دهند تا هنگام بازگشت به اتمام رسیده باشد.

راوی: آقا محمدصادق شاه‌آبادی

برچسب‌ها:, , ,