نام خانوادگی: شاه‌آبادی

نام خانوادگی: شاه‌آبادی
1402-02-05
45 بازدید

مدت 17 سال در تهران، در همین خیابان بهارستان و جمهوری اسلامی فعلی که آن زمان به شاه‌آباد مشهور بود، ایشان اقامه جماعت کردند و وظایف دینی و فرهنگی خود را انجام می‌دادند. از این جهت بود که مشهور شدند به شاه‌آبادی. وگرنه به عنوان اینکه انتخاب نام و فامیلی برای خود کرده باشند، این‌چنین […]

مدت 17 سال در تهران، در همین خیابان بهارستان و جمهوری اسلامی فعلی که آن زمان به شاه‌آباد مشهور بود، ایشان اقامه جماعت کردند و وظایف دینی و فرهنگی خود را انجام می‌دادند. از این جهت بود که مشهور شدند به شاه‌آبادی. وگرنه به عنوان اینکه انتخاب نام و فامیلی برای خود کرده باشند، این‌چنین نبود؛ چون تا وقتی که در نجف بودند، امضایشان این بود «محمدعلی نجفی» و بعد هم که تشریف آوردند تهران، هر چه از ایشان دست‌خط و نامه در دست است مرقوم می‌فرمودند «محمد‌علی‌بن محمد‌جواد اصفهانی». به هر حال، این نام و شهرت از طرف مردم و به طور طبیعی برای اینکه شناخته بشوند داده شد.

 

راوی: حجت‌الاسلام سعید شاه‌آبادی

برچسب‌ها:, , , , , , ,