افتراق مسلمین

افتراق مسلمین
1402-03-27
72 بازدید

سوم [علت از اسباب بیمارکننده مسلمانان] افتراق مسلمین و انفصام خیط اخوت[1] از میانه آن‌هاست به واسطۀ اختلاط[2] با اجانب که موجب اضمحلال[3] هر یک شده معاشاً و معاداً[4]، حتی آنکه اجتماعات مختلفةالمسالک[5] موجب ضعف و اختلال است، فضلاً عن الانفراد[6]؛ و هر چه انفراد و افتراق بیشتر شود، اختلال و انحلال شدت نماید تا […]

سوم [علت از اسباب بیمارکننده مسلمانان] افتراق مسلمین و انفصام خیط اخوت[1] از میانه آن‌هاست به واسطۀ اختلاط[2] با اجانب که موجب اضمحلال[3] هر یک شده معاشاً و معاداً[4]، حتی آنکه اجتماعات مختلفةالمسالک[5] موجب ضعف و اختلال است، فضلاً عن الانفراد[6]؛ و هر چه انفراد و افتراق بیشتر شود، اختلال و انحلال شدت نماید تا به سر حد انعدام[7] همه جهات و حیثیات رسد؛ چنان‌چه حسّ اعداء این جهت را[8] موجب هیجان و حرکت سریعۀ آن‌ها گردیده و البته با این حالت حاضره، اساس زندگانی دینی و دنیوی شما را برچیده، مصداق آیۀ کریمۀ شریفۀ «خَسِرَ الدُّنیا وَ الآخِرَةُ ذَلِکَ هُوَ الخُسرانُ المُبینُ»[9] خواهد گردید.

منبع: شذرات المعارف، شذره اول شذرات المعارف، معرفه سوم، ص 5

[1]  انفصام خیط اخوت: بریده شدن رشته برادری

[2]  اختلاط: آمیختن

[3]  اضمحلال: نیست شدن

[4]  معاشاً و معاداً: دنیایی و آخرتی

[5]  مختلفةالمسالک: مرام‌های ناهمانگ

[6]  فضلاً عن الانفراد: چه برسد به تنها شدن

[7]  انعدام: نیست شدن

[8]  وقتی دشمنان دریافته‌اند مسلمانان چنین حالتی دارند.

[9]  حج 11؛ یعنی: «در دنیا و آخرت زیان دیده و این همان خسران آشکار است.»

برچسب‌ها:, , ,