انتقال به صحن حرم

انتقال به صحن حرم
1402-04-20
52 بازدید

مرحوم والد در سنینی که ما هنوز متولد نشده بودیم به قم مشرف شدند. درمبارزاتی که با رضاخان داشتند، نتیجه اش این بود که به حضرت عبدالعظیم متحصن شدند و بعد به قم رفتند. هفت سال در آنجا مشغول تربیت طلاب و بزرگانی شدند که بعدها مرجعیت و موقعیت شاخصی در جامعه داشتند. بنده آن […]

مرحوم والد در سنینی که ما هنوز متولد نشده بودیم به قم مشرف شدند. درمبارزاتی که با رضاخان داشتند، نتیجه اش این بود که به حضرت عبدالعظیم متحصن شدند و بعد به قم رفتند. هفت سال در آنجا مشغول تربیت طلاب و بزرگانی شدند که بعدها مرجعیت و موقعیت شاخصی در جامعه داشتند. بنده آن مقداری که در قم از ایشان شاهد بودم دو مورد بوده است: یکی مورد روزهای تعطیل که ایشان اخلاق را در منزل تدریس می‌فرمودند و بزرگانی که آنجا حاضر می‌شدند در سنین کودکی از ایشان خاطره‌ای دارم.

مورد دیگر مجلس درس ایشان بود که در منزل ترتیب داده می‌شد. جمعیت زیادی آنجا حاضر می‌شدند. سالن بزرگی داشتیم که آن سالن پر می‌شد. در حاشیۀ آن یک اتاق بود که آن هم از جمعیت پر می‌شد. یک ورودی داشت که آنجا هم پر می‌شد. علاوه بر  این، طاقچه‌های قدیمی، که یک متر در یک متر بود، افرادی که جایی برایشان نبود در آنجا قرار می‌گرفتند. در نتیجه ایشان ناچار با اهتمام بسیاری از افراد، از منزل منتقل به صحن مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها می‌شدند و درس‌شان را آنجا برگزار می‌كردند.

راوی: آیت‌الله نورالله شاه‌آبادی

برچسب‌ها:, , , , ,