او یک چیز دیگری بود

او یک چیز دیگری بود
1402-04-20
42 بازدید

زمانی هم در نجف نزد ایشان (امام خمینی) صحبت شده بود که این مسجد جامع تهران، چطور بوده و چه اقتضایی داشته که آسید ابوالحسن رفیعی قزوینی بوده و آقای شاه‌آبادی بوده و… تا صحبت شاه‌آبادی می‌شود، ایشان می‌گوید: «او یک چیز دیگری بود.» یعنی او را با دیگران یکی نکنید. راوی: آیت‌الله محمدعلی گرامی […]

زمانی هم در نجف نزد ایشان (امام خمینی) صحبت شده بود که این مسجد جامع تهران، چطور بوده و چه اقتضایی داشته که آسید ابوالحسن رفیعی قزوینی بوده و آقای شاه‌آبادی بوده و… تا صحبت شاه‌آبادی می‌شود، ایشان می‌گوید: «او یک چیز دیگری بود.» یعنی او را با دیگران یکی نکنید.

راوی: آیت‌الله محمدعلی گرامی

منبع: مجله حاشیه، سال دوم، بهمن 1391، شماره 8، ص17

برچسب‌ها:, , , , ,