خواستگاري همسر دوم

خواستگاري همسر دوم
1402-06-28
47 بازدید

مطابق دستور اسلام، مرد در صورتی كه توان مالی داشته باشد، بتواند عدالت را بين زنان خود برقرار كند و از همه مهم‌تر با رضايت زن اول باشد، اجازه دارد تا زن ديگر بگيرد. مرحوم آيت‌الله ميرزا محمدعلی شاه‌آبادی هم به عنوان یک فقيه عادل، با علم كامل به اين مسائل اقدام به تزويج با […]

مطابق دستور اسلام، مرد در صورتی كه توان مالی داشته باشد، بتواند عدالت را بين زنان خود برقرار كند و از همه مهم‌تر با رضايت زن اول باشد، اجازه دارد تا زن ديگر بگيرد. مرحوم آيت‌الله ميرزا محمدعلی شاه‌آبادی هم به عنوان یک فقيه عادل، با علم كامل به اين مسائل اقدام به تزويج با زن دوم نمود.

در زمان خواستگاری برای زن دوم، همسر اول ايشان هم رضايت كامل داشتند و حتی خودشان هم برای ايشان خواستگاری رفتند تا ديگر هيچ حرف و حديثی نباشد و همه چيز با رضايت كامل طرفين انجام گيرد. دربارۀ اين خواستگاری، حاجيه منصوره خانم، همسر دوم مرحوم آيت‌الله شاه‌آبادی، می‌گويند:

«والله خواستگاری من خانم‌ها آمدند. خانمش آمد. يعنی مادر حاج آقا نصرالله آمد؛ مادر حاج آقا نصرالله كه هووی من باشد. البته من [قبل از خواستگاری] منزل اين‌ها می‌رفتم و اين‌ها را دوست داشتم. اين‌ها هم من را دوست داشتند. اين‌ها هم می‌آمدند و من هم می‌رفتم.»

البته ازدواج‌های مجدد ايشان بيشتر تحت تأثير شرايط آن موقع بود. جريان كشف حجاب رضاخان شدت گرفته بود و دختران مؤمنه به خاطر اينكه نمی‌توانستند در كوچه و خيابان به‌راحتی رفت و آمد كنند، مجبور بودند در خانه بنشينند و در نتيجه كمتر می‌توانستند برای زندگی آيندۀ خود برنامه‌ريزی كنند و نسبت به ادامۀ زندگی اميدوار باشند.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,