تشرف

تشرف
1402-09-28
38 بازدید

روزی مرحوم آیت‌الله سید صدرالدین کوپایی که در نجف اشرف از همدرس‌های مرحوم پدر بود و خیلی به ایشان ارادت داشت، نامه‌ای برای ایشان فرستاد و ایشان آن نامه را زیر تشک گذاشت. یکی از متعلقان مرحوم پدر به صورت اتفاقی این نامه را پیدا کرد و دید که درون نامه نوشته شده است: «در […]

روزی مرحوم آیت‌الله سید صدرالدین کوپایی که در نجف اشرف از همدرس‌های مرحوم پدر بود و خیلی به ایشان ارادت داشت، نامه‌ای برای ایشان فرستاد و ایشان آن نامه را زیر تشک گذاشت. یکی از متعلقان مرحوم پدر به صورت اتفاقی این نامه را پیدا کرد و دید که درون نامه نوشته شده است: «در این سفر اگر تشرف پیدا کردید، این مطلب را از ایشان بخواهید.» او پس از خواندن نامه آن را سر جایش گذاشت. در همین اثناء مرحوم پدر با عجله آمد و متوجه شد نامه دست خورده است. خیلی ناراحت شد و نامه را پاره کرد.

راوی: آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی

منبع: حدیث نصر

برچسب‌ها:, , , ,