آرشیو

کارایی دین در روزگار بی‌دینی‌ها

کارایی دین در روزگار بی‌دینی‌ها

1402-02-04

از قم به تهران، در زمان خفقان رضاخان انسان حرکت‌های واقعاً جامعی از ایشان می‌بیند و مهمّ مسئله این است که در آن زمان، یک عارف عالم دیگری، یک شخصیتی مثل حاج شیخ عبدالکریم حائری، در همان خفقان زمان رضاخان می‌رود حوزه قم را حفظ می‌کند و نگه می‌دارد که این چراغ خاموش نشود[1] و […]

معنای حقيقی

معنای حقيقی

1402-02-04

در روز پنج‌شنبه سوم آذر ماه 1328، وقتی كه آيت‌الله ميرزا محمدعلی شاه‌آبادی از دنيا می‌رودند و به سمت لقاءالله عروج می‌كنند، تازه علما و مردم ايران متوجه می‌شوند چه گوهر تابناكی را در علم و فلسفه و عرفان اسلامی از دست داده‌اند. بازار تهران به حالت نيمه‌تعطيل درمی‌آيد. آيت‌الله نورانی در مشهد دستور تعطيلی […]

مبارزات علیه رضاخان

مبارزات علیه رضاخان

1402-02-04

همواره می‌فرمود که اسلام از ناحیه این دولت (رضاخان) در خطر است. تا اینکه این مخالفت‌هایش تبدیل به مبارزه با رژیم شد. ایشان در آغاز کار، تلاش برای اتحاد علمای مرکز (تهران) نمود که به وسیله توطئه عمال حکومت شکسته شد؛ ایشان در هیئت‌های مذهبی به افشاگری فسادهای رژیم و بیداری مردم پرداخت و از […]

رضاخان مثل گرگ خطرناک است

رضاخان مثل گرگ خطرناک است

1402-02-04

ورود آیت‌الله شاه‌آبادی به تهران در اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلوی بود. لذا ایشان در مبارزات، هم مبارزه با استبداد داخلی و هم مبارزه با استکبار خارجی را در نظر داشت. ایشان به مرحوم مدرس می‌گفت: «این مردک (رضاخان) الآن که به قدرت نرسیده است، این چنین به دست‌بوسی علما و مراجع می‌رود […]