علوم عقلی در قم

علوم عقلی در قم
1402-02-01
17 بازدید

استقبال حوزه از مرحوم والد به نحوی بود که شخصیت‌های بزرگی مثل مرحوم حاج میرزا محمد کبیر – با اینکه مشی ضد فلسفی داشت – با ایشان جلسات بحث در علوم عقلی برقرار کرد و از ایشان استفاده می‌نمود. مادرم نقل می‌کرد: «سفری مرحوم آقا به تهران رفته بودند. روزی آقای کبیر به منزل آمد […]

استقبال حوزه از مرحوم والد به نحوی بود که شخصیت‌های بزرگی مثل مرحوم حاج میرزا محمد کبیر – با اینکه مشی ضد فلسفی داشت – با ایشان جلسات بحث در علوم عقلی برقرار کرد و از ایشان استفاده می‌نمود. مادرم نقل می‌کرد: «سفری مرحوم آقا به تهران رفته بودند. روزی آقای کبیر به منزل آمد و گفت: تا آدم شروع می‌کند چیزفهم شود، ایشان به تهران می‌رود.»[1]

همه این‌ها با توجه به مشرب فلسفی و عرفانی مرحوم والد بود و سبب نشد تا از جایگاهش در حوزه قم کاسته شود. البته عده‌ای در گوشه و کنار حوزه بودند که به مخالفت با فلسفه می‌پرداختند که همین سبب ناراحتی مرحوم پدر می‌شد.[2]

راوی: آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی

منبع: حدیث نصر، ص 119

[1] شریف رازی در احوالات مرحوم آیت‌الله کبیر می‌نویسد: «با حکمت و فلسفه مخالفت علنی داشت […] و مقالات ایشان با مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی در میان بعضی از اهل علم قم معروف است». (آثار الحجة، ج 1، ص 217)

[2] امام خمینی در این باره می‌فرماید: «ما كه آمديم قم، مرحوم آقا ميرزا على اكبر حكيم ‏[مدرس فلسفه درحوزه علمیه قم] _ خدا رحمتش كند _ در قم بود؛ وقتى كه حوزه علميه قم تأسيس شد، يكى از مقدسين _ آن هم خدا رحمتش كند _ گفته بود: «ببين اسلام به كجا رسيده است كه درِ خانه آقا ميرزا على اكبر باز شد!». علما مى‏رفتند آنجا درس مى‏خواندند. مرحوم آقاى خوانسارى، مرحوم آقاى اشراقى، اين آقاى خوانسارى، اين‏ها مى‏رفتند پيش آقا ميرزا على اكبر درس مى‏خواندند؛ آن آقا گفته بود كه ببين اسلام به كجا رسيده است كه درِ خانه ميرزا على اكبر باز شد! و حال آنكه خيلى مرد صالحى بود؛ و بعد از اينكه ايشان وفات شده بود، گوينده‏شان در منبر گفته بود كه من خودم ديدم‏ قرآن‏ مى‏خواند! مرحوم آقاى شاه‏آبادى ناراحت شده بود از اينكه اين آقا گفته است كه من‏ ديدم قرآن مى‏خواند آقا ميرزا على اكبر.» (تفسير سوره حمد، ص187)

برچسب‌ها:, , , , , ,